Styr på alle overenskomster

Brug os som din eksterne HR-konsulent

– og få overblik over kontrakter, overenskomster og medarbejderforhold

Styr på alle overenskomster

Brug os som din eksterne HR-konsulent

– og få overblik over kontrakter, overenskomster og medarbejderforhold

Styr på alle overenskomster

Brug os som din eksterne HR-konsulent

– og få overblik over kontrakter, overenskomster og medarbejderforhold

Lad os systematisere HR-opgaverne i din virksomhed

For organiserede virksomheder er der mange overenskomstmæssige krav at leve op til – både i forbindelse med nyansættelser og for at sikre korrekt håndtering af regler for alle ansatte. Hos AdHoc Regnskabsassistance har vi sat os godt ind i overenskomstmæssigt krav hos faglige organisationer – blandt andet Dansk Byggeri, DI og Dansk Metal. Derfor er vi løbende ajour med alle overenskomstmæssige tiltag og kan udmønte disse i din virksomhed.

Hos AdHoc Regnskabsassistance kan vi varetage alle eller udvalgte HR-opgaver i din virksomhed:

– dialog med direktion og ledelse om håndtering af overenskomstmæssige krav
– individuelle og kollektive lønaftaler
– administrere medarbejdersdata i overensstemmelse med GDPR
– udarbejde ansættelseskontrakter eller revidere eksisterende kontrakter
styre al lønadministration, herunder lønsedler og årsregnskab 
– udvikle og opdatere personalehåndbøger og personalepolitikker
– sparring i forbindelse med ansættelsesforløb eller fyringsrunder
– rådgivning om blandt andet ferieloven, løn under sygdom og pensionskrav
En væsentlig HR-opgave er at skabe overblik over relevante data i virksomheden, så økonomi, medarbejdere, sygefravær, rejsedage mv. hænger sammen. Derfor er vores rolle som ekstern HR-konsulent helt central, da vi kan håndtere dette.

HR og persondataloven/ GDPR

Vi holder løbende øje med lovgivningen på området, herunder GDPRs regler for håndtering af persondata i virksomheder, og vi hjælper med at få skabt gode procedurer for databehandling/ databehandleraftaler.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Lad os komme med et uforpligtende tilbud på at håndtere HR-opgaver i din virksomhed. Du er meget velkommen til at ringe eller skrive til os – vi svarer altid hurtigt tilbage.