Professionel lønstyring

Lad os klare al lønadministration for dig

Vi sørger for hele lønprocessen fra A til Z

Lønstyring og rådgivning, der giver dig ro i maven

Hvad enten du skal ansætte dine første medarbejder eller du allerede har 10 eller 100 medarbejdere, så skal de have korrekt løn til tiden – hver 14. dag eller hver måned. Vi har de rette kompetencer til at stå for lønbogholderiet i din virksomhed, så du kan fastholde tilfredse medarbejdere og trygt fokusere på at udvikle din virksomhed.

Lønbogholderi fra A til Z

Vi udarbejder lønsedler, der tager højde for al nødvendig lovgivning, ferie- og pensionsregler, løn under sygdom, overenskomster mv. I den forbindelse sørger vi for indberetninger til SKAT, refusionsanmodninger i forbindelse med langtidssygemeldinger eller barsel, ligesom vi er fuldt opdaterede på den nye ferielov, herunder overførsel af ferie, den 6. ferieuge, feriefridage mv.

Har din virksomhed en overenskomst, så sørger vi for, at lønnen udbetales i henhold til denne.

Det samme gælder hvis din virksomhed giver sygeforsikring til medarbejderne, for så sørger vi for at indberette til NemRefusion. AdHoc Regnskabsassistance hjælper endvidere med ansøgning om løntilskud og indberetning af dette.

Hvis du har brug for udarbejdelse af ansættelseskontrakter eller gennemgang af eksisterende kontrakter, så kan vores lønbogholderi også hjælpe – læs mere under HR.

Brug af et lønsystem eller en manuel lønproces?

Hos os kan du både benytte et stort lønbureau som Danløn eller Bluegarden (tidligere Dataløn) eller vælge en proces med manuelle lønsedler, hvor vi sørger for indberetning til e-indkomst.

En manuel styring af lønsedler via AdHoc Regnskabsassistance giver dig en ekstra fleksibilitet, idet deadlines for oplysninger til løn (antal timer, sygdom og ferie) kan ligge tæt op ad lønudbetalingsdagen, ligesom nogle procesdurer forenkles, herunder tilbagereguleringer af tidligere udbetalt løn.

Brug AdHoc Regnskabsassistance som sparringspartner

Vi hjælper gerne med at vælge lønsystem, så du kommer sikkert i gang og bruger alle konti korrekt. Det er også vigtigt at få lønnen afstemt og dokumenteret ved udarbejdelse af årsregnskab.

Hos AdHoc Regnskabsassistance kan vi sørge for, at alt foregår korrekt, og vi vil meget gerne være din sparringspartner i forbindelse med dit lønbogholderi. Du er meget velkommen til at kontakte os.