Professionel foreningsadministrator

Lad os styre kassererens opgaver i din forening

Slip for at rode med regnskaber og få styr på alle kontingentopkrævninger

Overlad trygt kassererens og de administrative opgaver til AdHoc Regnskabsassistance

Mangler I den fornødne tid eller kunnen til at holde styr på regnskabet i jeres forening? – og har I brug for sikker styring af foreningens økonomi i overensstemmelse med gældende lovgivning og foreningens regler? Så overtager vi gerne rollen som kasserer/ foreningsadministrator. Vi hjælper både idrætsforeninger, grundejerforeninger, spejderklubber, kulturforeninger, andelsforeninger og mange flere.

I kasserer- og administratorrollen kan vi sørge for:

– korrekt bogholderi med afstemning af alle konti
– orden i alle bilag og faktureringer
– styr på de nødvendige oplysninger i medlemskartoteket
– løbende opkrævning af kontingenter
– rettidige ansøgninger om tilskud hos fx kommuner eller fonde
– fundraising

Med AdHoc Regnskabsassistance ved hånden er du sikker på korrekt håndtering af foreningens økonomi, hvis der opstår restancer, eller hvis det bliver nødvendigt at igangsætte rykkerprocedurer.

Lad os tilrettelægge samarbejdet så det passer bedst for jer

Vi deltager gerne på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, hvor vi fremlægger regnskab og budget. Vi kan også aftale en model, hvor vi fremsender de nødvendige bilag til jeres bestyrelse og blot er med på sidelinjen. Ring til os og få et uforpligtende tilbud. AdHoc Regnskabsassistance er jeres sikring for at have 100 % styr på foreningens regnskab.